OH Lottery


CLEVELAND (AP) _ These Ohio lotteries were drawn Wednesday:

Estimated jackpot: $59 million

1-8-0

(one, eight, zero)

4-3-0

(four, three, zero)

0-2-0-8

(zero, two, zero, eight)

4-9-9-2

(four, nine, nine, two)

4-6-5-0-4

(four, six, five, zero, four)

0-4-8-8-9

(zero, four, eight, eight, nine)

Estimated jackpot: $100 million

RECOMMENDED FOR YOU