OH Lottery


CLEVELAND (AP) _ These Ohio lotteries were drawn Wednesday:

Estimated jackpot: $59 million

4-3-0

(four, three, zero)

4-9-9-2

(four, nine, nine, two)

0-4-8-8-9

(zero, four, eight, eight, nine)

Estimated jackpot: $100 million