Grady Memorial Hospital

Kortney Ramoneda and Seth Henry, girl, Kiyah Henry, Nov. 17.

Jordan Ungashick and Tyler Daugherty, boy, Jaxson Tyler Lee Daugherty, Nov. 18.

Ashley and Colten Riley, girl, Amelia Riley, Nov. 20.